GoranStimac.comAWS

Amazon Web Services, Inc. je podružnica Amazona koja pruža platforme za računalstvo u oblaku i API-je na zahtjev pojedincima, tvrtkama i vladama, na temelju odmjerenog plaćanja. Wikipedia

Saznajte više: aws.amazon.com | twitter.com/awscloud | facebook.com/amazonwebservices | youtube.com/user/AmazonWebServices/Cloud | github.com/aws