GoranStimac.comKako unijeti novu lozinku za WordPress koristeći MySQL CLI na Linuxu

Pogledajte naziv baze podataka koju koristi WP. Ime baze podataka možete pronaći u datoteci wp-config.php ili možete upotrijebiti naredbu

grep DB_NAME wp-config.php

Zanima nas ova linija

define( 'DB_NAME', 'wpdatabase' );

Nakon što saznamo ime baze podataka, moramo se povezati s njom pomoću naredbe

mysql -u root -p wpdatabase

Sada moramo pronaći korisnika pomoću naredbe slične ovoj, prilagoditi prema potrebi

SELECT ID, user_login, user_pass, user_email FROM wp_users;

kada pronađemo korisnika, najlakše je odabrati ga pomoću ID-a, najčešće je ID administratora 1 jer je to prvi korisnik, a naredba za unos nove lozinke je sljedeća

UPDATE wp_users SET user_pass = MD5('my-new-password-here') WHERE ID = 1;
quit;

To je to, pokušajte se prijaviti u WP administraciju.

Povezane objave