GoranStimac.comKako riješiti CORS problem s datotekama fontova

Postavili ste CDN i imate problem sa fontovima, evo rješenja.

Apache

Dodajte ovaj blok u .htaccess datoteku i datoteku htaccess.conf na samom početku

<FilesMatch ".(eot|otf|ttf|woff|woff2)">
   Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
</FilesMatch>

Nginx

Dodajte ovaj blok u datoteku virtualnog hosta i ponovno pokrenite Nginx:

location ~* .(eot|otf|ttf|woff|woff2) {
   add_header Access-Control-Allow-Origin *;
}

Nakon što su dodani dodaci, još uvijek je potrebno poništiti datoteke spremljene na CDN-u.

Povezane objave