GoranStimac.com

Kako vam mogu pomoći

Informirajte se i učite

Povežimo se

Linux

Post | 0 min

Kako dodati Google fontove na Ubuntu/Debian Linux sustav?

Preuzmite Google fontove sa: github.com Stvorite direktorij .fonts u dikektoriju home pomoću terminala i naredbe: mkdir ~/.fonts Raspakirajte sadržaj preuzete datoteke (približno 350 MB) u novostvoreni direktorij .fonts naredbom: cd...

Post | 1 min

Kako dodati SWAP prostor na Ubuntu/Debian Linux poslužitelju?

SWAP je virtualna memorija izvan instalirane fizičke memorije (RAM), naučite kako je stvoriti i koristiti. Provjerite sustav da li SWAP već postoji: free -h sudo swapon --show Provjerite slobodan prostor na particiji: df -h Stvorite SWAP...

Post | 1 min

Kako postaviti LAMP stog na Ubuntu/Debian Linux poslužitelj?

Što je LAMP? LAMP je arhetipski model skupa internet usluga, nazvan kraticom imena izvorne četiri otvorene komponente: Linux operativni sustav, Apache HTTP poslužitelj, MySQL sustav relacijskog upravljanja bazom podataka (RDBMS) i PHP...

Post | 2 min

Kako promijeniti dozvole za simboličke veze na Linuxu?

Mogu li postaviti dozvole za simboličku vezu pod Linuxom / UNIX-om? Kako mogu promijeniti dozvole za simboličke veze? Ne, ne možete. Ako pokušate izvršiti chmod naredbu na simboličkoj vezi, vratit će se s pogreškom. Promjena dozvola za...

Post | 0 min

Kako riješiti CORS problem s datotekama fontova?

Postavili ste CDN i imate problem sa fontovima, evo rješenja. Apache Dodajte ovaj blok u .htaccess datoteku i datoteku htaccess.conf na samom početku <FilesMatch ".(eot|otf|ttf|woff|woff2)"> Header set...