GoranStimac.com

Kako vam mogu pomoći

Informirajte se i učite

Povežimo se

CDN

Post | 0 min

Kako riješiti CORS problem s datotekama fontova?

Postavili ste CDN i imate problem sa fontovima, evo rješenja. Apache Dodajte ovaj blok u .htaccess datoteku i datoteku htaccess.conf na samom početku <FilesMatch ".(eot|otf|ttf|woff|woff2)"> Header set...