GoranStimac.comKako aktivirati Bootstrap 5 Toast pri učitavanju stranice

Toast push obavijesti posjetiteljima, lagana i lako prilagodljiva poruka upozorenja.

Toast je lagana obavijest dizajnirana da oponaša push obavijesti koje su popularizirali mobilni i stolni operativni sustavi. Izgrađeni su s flexboxom, tako da ih je lako poravnati i postaviti.

Stvari koje treba znati kada koristite Toast:

 • toast aktivirate sami zbog izvedbe, pa ih morate inicijalizirati.
 • toast će se automatski sakriti ako ne navedete autohide: false.

Osnovni HTML kôd iz Bootstrap dokumentacije:

<div class="toast" role="alert" aria-live="assertive" aria-atomic="true">
 <div class="toast-header">
  <img src="..." class="rounded me-2" alt="...">
  <strong class="me-auto">Bootstrap</strong>
  <small>11 mins ago</small>
  <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="toast" aria-label="Close"></button>
 </div>
 <div class="toast-body">
  Hello, world! This is a toast message.
 </div>
</div>

Osnovni JS kôd iz moje glave potreban za pokretanje Toasta:

window.onload = (event) => {
  let myAlert = document.querySelectorAll('.toast');
  let bsAlert = new bootstrap.Toast(myAlert);
  bsAlert.show();
}

Pronađite više informacija u službenoj Bootstrap 5 dokumentaciji.

Povezane objave