GoranStimac.com

Kako vam mogu pomoći

Informirajte se i učite

Povežimo se

Kako riješiti CORS problem s datotekama fontova?

Postavili ste CDN i imate problem sa fontovima, evo rješenja.

Apache

Dodajte ovaj blok u .htaccess datoteku i datoteku htaccess.conf na samom početku

<FilesMatch ".(eot|otf|ttf|woff|woff2)">
   Header set Access-Control-Allow-Origin "*"
</FilesMatch>

Nginx

Dodajte ovaj blok u datoteku virtualnog hosta i ponovno pokrenite Nginx:

location ~* .(eot|otf|ttf|woff|woff2) {
   add_header Access-Control-Allow-Origin *;
}

Nakon što su dodani dodaci, još uvijek je potrebno poništiti datoteke spremljene na CDN-u.

Sljedeći post

Kako promijeniti dozvole za simboličke veze na Linuxu?

Prijašnji post

Kako stvoriti MySQL korisnika i dodijeliti dozvole u AWS RDS-u na Ubuntu Linuxu?

comments powered by Disqus