GoranStimac.com

Kako vam mogu pomoći

Informirajte se i učite

Povežimo se

Kako dodati Google fontove na Ubuntu/Debian Linux sustav?

Preuzmite Google fontove sa:

github.com

Stvorite direktorij .fonts u dikektoriju home pomoću terminala i naredbe:

mkdir ~/.fonts

Raspakirajte sadržaj preuzete datoteke (približno 350 MB) u novostvoreni direktorij .fonts naredbom:

cd ~/.fonts; unzip ~/Downloads/master.zip

Obnovite predmemorije fontova naredbom:

sudo fc-cache -fv

Ako želite da se novi fontovi učitavaju u već otvorene programe, morate ih zatvoriti i ponovo otvoriti.

Sada morate imati sve Googleove fontove dostupne u svim aplikacijama Linux sustava.

Sljedeći post

Amazon Lightsail sada nudi lakšu integraciju CDN distribucije kako bi ubrzao dostavu sadržaja

Prijašnji post

Kako dodati SWAP prostor na Ubuntu/Debian Linux poslužitelju?

comments powered by Disqus